شرکت فلزیاب ای کا پی وی ایران

Category: محصولات

فلزیاب LEOPARD 4000 محصول شرکت IKPV
آب یاب
فلزیاب اقلید

فلزیاب LEOPARD 4000 محصول شرکت IKPV

فلزیاب LEOPARD 4000 محصول شرکت IKPV فلزیاب LEOPARD 4000 نسخه جدید و پیشرفته فلزیاب RICHEL M-40 است. این دستگاه فلزیاب برای اسکن سه بعدی از عوامل زمین و ارائه یک

Read More »
فلزیاب LEOPARD 8000 محصول شرکت IKPV
آب یاب
فلزیاب اقلید

فلزیاب LEOPARD 8000 محصول شرکت IKPV

فلزیاب LEOPARD 8000 محصول شرکت IKPV فلزیاب LEOPARD 8000 نسخه جدید و پیشرفته فلزیاب RICHEL M-80 است. این دستگاه فلزیاب برای اسکن سه بعدی از عوامل زمین و ارائه یک

Read More »
فلزیاب LEOPARD 16000 محصول شرکت IKPV
آب یاب
فلزیاب اقلید

فلزیاب LEOPARD 16000 محصول شرکت IKPV

فلزیاب LEOPARD 16000 محصول شرکت IKPV فلزیاب LEOPARD 16000 نسخه جدید و پیشرفته فلزیاب RICHEL M-160 است. این دستگاه فلزیاب برای اسکن سه بعدی از عوامل

Read More »
فلزیاب HOXNE محصول شرکت IKPV
آب یاب
فلزیاب اقلید

فلزیاب HOXNE محصول شرکت IKPV

فلزیاب HOXNE فلزیاب ترکیبی محصول شرکت IKPV برای شناسایی گنجینه ها در مناطق وسیع و بزرگ کاوش بسیار سخت و دشوار می باشد زیرا محدوده هدف مشخص

Read More »
Call Now Buttonتماس بگیرید